Τα μέλη της επιτροπής

ΟΝΟΜ/ΜΟ
Γκορίλας Θωμάς
Παστρωμάς Βασίλειος
Σουγλέρη Μαρία