Οι εκπρόσωποι του ΙΣΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γκλιάτης Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γκορίλας Θωμάς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μαρούλης Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μαστρονικολής Νικόλαος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σωτηρούδης Απόστολος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Τσόχατζης Στυλιανός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ