Οι εκπρόσωποι του ΙΣΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 Γατοπούλου Αικατερίνη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Ζιαζιάς Δημήτριος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Μαζαράκης Ανδρέας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Μαρούλης Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Μαστρονικολής Νικόλαος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Γιαννάκενας Κωνσταντίνος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Πατριαρχέας Γεώργιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Σκρουμπής Γεώργιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Σωτηρούδης Απόστολος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ