Τα μέλη του ΔΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μαστοράκου Άννα ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκρουμπής Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γατοπούλου Αικατερίνη ΤΑΜΙΑΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος ΜΕΛΟΣ
Καρατζάς Νικόλαος ΜΕΛΟΣ
Καρούζος Νικόλαος ΜΕΛΟΣ
Παπαδημάτος Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ
Τζαβάρας Πλούταρχος ΜΕΛΟΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ
Τσόχατζης Στυλιανός ΜΕΛΟΣ