Τα μέλη του ΔΣ 2022-2026

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μαστοράκου Άννα ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδημάτος Παναγιώτης ΤΑΜΙΑΣ
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ
Γιακουμής Αναστάσιος ΜΕΛΟΣ
Δάβουλος Χρήστος ΜΕΛΟΣ
Ευφραιμίδης Γεώργιος ΜΕΛΟΣ
Ζαμπάκης Πέτρος ΜΕΛΟΣ
Λουκοπούλου Παρασκευή ΜΕΛΟΣ
Παπαβασιλοπούλου Μαρία ΜΕΛΟΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ