Τα μέλη του ΔΣ 2022-2026

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μαστοράκου Άννα ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδημάτος Παναγιώτης ΤΑΜΙΑΣ
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ
Δάβουλος Χρήστος ΜΕΛΟΣ
Ζαμπάκης Πέτρος ΜΕΛΟΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος ΜΕΛΟΣ
Λουκοπούλου Παρασκευή ΜΕΛΟΣ
Παπαβασιλοπούλου Μαρία ΜΕΛΟΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ
Τσόχατζης Στυλιανός ΜΕΛΟΣ