Πανελλ. Επαγγ. Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογανατόμων