Μετεκπαιδευτικό Μάθημα “Η Μεταμόσχευση του οργάνου του παγκρέατος σήμερα”, Ιατρικό Τμήμα, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 29 Μαΐου 2023

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 MAIOY 2023
ΩΡΑ: 19.00 – 21.00Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ομιλητής:
Καρύδης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Πατρών

Γενικός Συντονισμός – Οργάνωση Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθηγητής Χειρουργικής Ιωάννης Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών