Μετεκπαιδευτικό Μάθημα “Διαγνωστικές προσπελάσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του οισοφάγου και της καρδιοοισοφαγικής συμβολής (ΚΟΣ)”,  Ιατρικό Τμήμα, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 6 Μαρτίου 2023

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: 17:30 – 19:30
Διαγνωστικές προσπελάσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του οισοφάγου και της καρδιοοισοφαγικής συμβολής (ΚΟΣ)Ομιλητής: Χαραλαμπόπουλος Αλέξανδρος
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γενικός Συντονισμός – Οργάνωση Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθηγητής Χειρουργικής Ιωάννης Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών