Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων, Λευκάδα 10-12 Μαΐου 2019

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων

10-12 Μάϊου 2019

Ξενοδοχείο IONIANBLUE, Λευκάδα

Οργάνωση:Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Ιστοσελίδα:www.cycardio.com

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ