9ο Συνέδριο με τίτλο: “Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη”, Χινίτσα 10-13 Οκτωβρίου  2019

Η Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Ογκων σε συνεργασία με το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας,
διοργανώνει το 9ο Συνέδριο με τίτλο: “Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη”
που θα διεξαχθεί στη Χινίτσα , στις 10-13 Οκτωβρίου 2019.

Πληροφορίες