9ο Σεμινάριο BLSO, Αθήνα 17 Mαρτίου 2019

9ο Σεμινάριο BLSO, στην Αθήνα, στο Κτίριο Ακίσα – Αττικό Νοσοκομείο στις 17 Mαρτίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2VfCArD