8ο Σεμινάριο BLSO, Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2018

8ο Σεμινάριο BLSO στην Αθήνα, στο Α.Κ.Ι.Σ.Α Νοσοκομείο Αττικόν στις 25 Νοεμβρίου 2018.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2QV7Ydb