8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2019

8ο Patients in Power Conference που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Divani Caravel Hotel στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Το Συνέδριο και φέτος θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο ετήσιο θεσμό που συγκεντρώνει τα μέλη πάνω από 90 Συλλόγων Ασθενών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με στόχο την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τον συντονισμό των δράσεων τους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων τους. Το Συνέδριο δίνει επίσης την ευκαιρία για διάλογο και διάδραση μεταξύ των ασθενών, των εκπροσώπων των φορέων και Οργανισμών υγείας, της Πολιτείας και των άλλων επαγγελματιών Υγείας με στόχο τη διαμόρφωση ενός πραγματικά ασθενοκεντρικού συστήματος Υγείας.

 

Για το Πρόγραμμα: https://bit.ly/32ZOPwv

Πληροφορίες: https://bit.ly/34dqPpP