70ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB), Αθήνα 29 – 1 Δεκεμβρίου 2019

70ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Do5uih