7ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019

7ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης με θέμα: Πολιτικές Σύγκρουσης Συμφερόντων – Δείκτης Επιτυχούς Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην Αθήνα, στο Grand Hyatt Athens στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Br7QfI