7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσσαλονίκη 1-4 Νοεμβρίου 2018

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από 1 ως 4 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2KEF6Xe