7ο Διαδικτυακό Σεμινάριο/Webinar Καρδιοτοκογράφημα & STAN, Κυριακή 3 Μαΐου 2020

7ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα & STAN, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος

 

Για την Αίτηση Εγγραφής: Αίτηση Εγγραφής