7ο Διαδικτυακό Σεμινάριο/Webinar Καρδιοτοκογράφημα & STAN, Κυριακή 3 Μαΐου 2020

7ο Διαδικτυακό Σεμινάριο/Webinar Καρδιοτοκογράφημα & STAN, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος

 

Για το Πρόγραμμα: https://bit.ly/3f6lIOw

Για την Αίτηση Συμμετοχής: https://bit.ly/2YjPSYT