7ο Ακρόπολις: Ετήσια Συνάντηση Ειδικών Για Θέματα Καρδιομεταβολικού Κινδύνου, Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2018

Ετήσια Συνάντηση Ειδικών Για Θέματα Καρδιομεταβολικού Κινδύνου: Αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής

Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Αθήνα – Αίγλη Ζαππείου

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2P8KQHA