7η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας – Πνευμονολογίας, Αθήνα 5 – 6 Οκτωβρίου 2018

7η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας – Πνευμονολογίας στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο από 5 έως 6 Οκτωβρίου 2018
Η Συνάντηση διεξάγεται παράλληλα με το 9ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο.

Φορέας οργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2AWL4hP