66ο Σεμινάριο ALSO, Αθήνα 24 – 25 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό πρόγραμμα ALSO (Advanced Life Support of Obstetrics) παρέχει από το 2002 εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Κύπρο σε μαιευτικά επείγοντα περιστατικά και έχει δύο κύριους στόχους: την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών με εξειδικευμένους χειρισμούς και την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης των περιστατικών και κλινικού ελέγχου (audit) μέσα σε κάθε κλινική. Οι χειρισμοί που διδάσκονται βασίζονται στην τεκμηριωμένη άσκηση της ιατρικής (evidence-base medicine), ενώ παράλληλα οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην αίθουσα τοκετών πρέπει να είναι αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να ενημερωθείτε για τις νεότερες εξελίξεις.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2PnhER1