6ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας 2018, Αθήνα 9 – 11 Νοεμβρίου 2018

6ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας 2018 στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών από 9 ως 11 Νοεμβρίου 2018.

Οργάνωση:
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Πληροφορίες: https://bit.ly/2QpZnPm