6ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα & STAN, 11 Απριλίου 2020 – Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar)

Στόχοι Διαδικτυακού Σεμιναρίου CTG & STAN

Στόχος του Σεμιναρίου Καρδιοτοκογράφημα & STAN είναι α) η παθοφυσιολογική προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους το έμβρυο υπερασπίζεται τον εαυτό του μέσα σε ένα ενδομήτριο υποξικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα ισχαιμικών προσβολών και β) η επισήμανση σημείων που δείχνουν την προοδευτική απώλεια της δυνατότητας αντιρρόπησης του εμβρύου.

Ο σκοπός της καρδιοτοκογραφικής παρακολούθησης του εμβρύου κατά τον τοκετό είναι η έγκαιρη ανίχνευση όσων εμβρύων μπορεί να είναι υποξικά, έτσι ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες εκτιμήσεις για το «καλώς έχειν» του εμβρύου (STAN) και να συνεχιστεί ο τοκετός ή το έμβρυο να γεννηθεί με καισαρική τομή ή κολπικά, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο της μείωσης της περιγεννητικής / νεογνικής νοσηρότητας ή θνησιμότητας (NICE 2014, FIGO 2015).

 

Για το Πρόγραμμα: https://bit.ly/2xdyoCf

Αίτηση συμμετοχής: https://bit.ly/3e0NGeb