6ο Πανελλήνιο Forum – Γυναίκες στην Ογκολογία, Θεσσαλονίκη 19 – 21 Σεπτεμβρίου 2019

6ο Πανελλήνιο Forum – Γυναίκες στην Ογκολογία, στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Daios από 19 ως 21 Σεπτεμβρίου 2019.

Οργάνωση: W4O Hellas – Γυναίκες στην Ογκολογίας στην Ελλάδα

 

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2IdtW8a