6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 11 – 13 Οκτωβρίου 2019

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 11 ως 13 Οκτωβρίου 2019.

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2p7JjZB