6ο Διακλινικό Συμπόσιο για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Αθήνα 18 – 20 Οκτωβρίου 2019

6ο Διακλινικό Συμπόσιο για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Athens Mariott Hotel από 18 ως 20 Οκτωβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2mA0cLG