4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική, Αθήνα 23 – 24 Φεβρουαρίου 2019

4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza από 23 ως 24 Φεβρουαρίου 2019.

Οργάνωση: Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. – Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

 

Για το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες: https://bit.ly/2IjmjA6