4ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα & STAN, Σέρρες 24 Ιανουαρίου 2020

Στόχος του Σεμιναρίου Καρδιοτοκογράφημα & STAN είναι α) η παθοφυσιολογική προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους το έμβρυο υπερασπίζεται τον εαυτό του μέσα σε ένα ενδομήτριο υποξικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα ισχαιμικών προσβολών και β) η επισήμανση σημείων που δείχνουν την προοδευτική απώλεια της δυνατότητας αντιρρόπησης του εμβρύου.

 

Για το Πρόγραμμα: Πρόγραμμα

Για Εγγραφές: Αίτηση Εγγραφής

Πληροφορίες: https://bit.ly/2NaHpR5