4ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού, Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2019

4ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στις 12 Οκτωβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Hv6XWi