4η Ημερίδα Νευρο-ουρολογίας, Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2019

4η Ημερίδα Νευρο-ουρολογίας με θέμα: Εστιάζοντας Στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), που θα διεξαθχεί στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Cotsen Hall) στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Lgtmsg