3ο Συνέδριο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ., Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2019

3ο Συνέδριο Πει.Φα.Συν ‑ Αύριο Ένα Νέο Επάγγελμα, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα (Πειραιάς), στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στις 29 Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2mfqWAA