3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2018

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2018

 Τελικό Πρόγραμμα 

Online εγγραφές