3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική και Εφηβική Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Αθήνα 22 – 24 Νοεμβρίου 2018

3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική και Εφηβική Σκλήρυνση Κατά Πλάκας με θέμα: Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων – Από τους Παθοφυσιολογικούς Μηχανισμούς στην Στοχευμένη και Εξατομικευμένη Θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Παιδιών, στην Αθήνα, στο Royal Olympic Hotel από 22 ως 24 Νοεμβρίου 2018.

Oργάνωση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΙΑΣΥΝΝ)

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2PFzXQK