3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Νεοπλάσματα Θώρακος-Κεφαλής & Τραχήλου Και ΚΝΣ, Αθήνα 14 – 15 Σεπτεμβρίου 2018

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Νεοπλάσματα Θώρακος-Κεφαλής & Τραχήλου Και ΚΝΣ στην Αθήνα – Αττική, στο Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel από 14 ως 15 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2PaGf6M