3ο Διεθνές Συνέδριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης και Θεραπείας, Αθήνα 10 -12 Ιανουαρίου 2020

3ο Διεθνές Συνέδριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης και Θεραπείας που διοργανώνει το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης και Θεραπείας (Ε.Ε.Φ.Α.Ρ.Μ.) που θα γίνει στην Αθήνα 10-11-12 Ιανουαρίου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή Ζωγράφου.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2YxQvw1