3η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση Παχυσαρκίας, Πόρος 07– 09 Σεπτέμβρη 2018

3η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση με θέμα “Η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και των επιπλοκών της στην καθημερινή κλινική πράξη”

Οργάνωση: Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Ξενοδοχείο POROS IMAGE – Πόρος

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2MrNqd9