3η Επιστημονική Ημερίδα με Θέμα: Αναστρέψιμες Άνοιες Μέρος – Θεραπευτικές και Διαιτητικές Παρεμβάσεις στην Άνοια, Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2018

3η Επιστημονική Ημερίδα με θέματα: Μέρος Α’: Αναστρέψιμες Άνοιες Μέρος, Β’: Θεραπευτικές και Διαιτητικές Παρεμβάσεις στην Άνοια, στην Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο ΓΝΘ Παπαγεωργίου το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2FlFh7P