23ο Σεμινάριο ALSG, Αθήνα 16 -17 Mαρτίου 2019

23ο Σεμινάριο ALSG, στην Αθήνα, στο Κτίριο Ακίσα, Αττικό Νοσοκομείο από 16 ως 17 Mαρτίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2E2Abuj