21ο Συνέδριο ΙΧΕΚ, Κέρκυρα 8 – 10 Μαΐου 2020

Το 21ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Μαΐου του 2020, στην πόλη της Κέρκυρας.

Περιθώριο υποβολής αιτήματος για συμμετοχή: 30 Νοεμβρίου 2019

Περιθώριο υποβολής περιλήψεων: 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται απαραίτητα (ή αποκλειστικά) και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].

 

Για την Ανακοίνωση: Ανακοίνωση