2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (ΕΕΠαΔΕ), Αθήνα 19 – 20 Απριλίου 2019

Το 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (ΕΕΠαΔΕ) θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας από τις 19 έως 20 Απριλίου.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Z9cVDL