2ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα και STAN, Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2019

Στόχος του Σεμιναρίου Καρδιοτοκογραφίας είναι α) η παθοφυσιολογική προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους το έμβρυο υπερασπίζεται τον εαυτό του μέσα σε ένα ενδομήτριο υποξικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα ισχαιμικών προσβολών και β) η επισήμανση σημείων που δείχνουν την προοδευτική απώλεια της δυνατότηταςαντιρρόπησης του εμβρύου.

Ο σκοπός της καρδιοτοκογραφικής παρακολούθησης του εμβρύου κατά τον τοκετό είναι η έγκαιρη ανίχνευση όσων εμβρύων μπορεί να είναι υποξικά, έτσι ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες εκτιμήσεις για το “καλώς έχειν” του εμβρύου (STAN) και να συνεχιστεί ο τοκετός ή το έμβρυο να γεννηθεί με καισαρική τομή ή κολπικά, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο της μείωσης της περιγεννητικής / νεογνικής νοσηρότητας ή θνησιμότητας (NICE 2014, FIGO 2015).

Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Physiological – CTG Interpretation.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Αίτηση συμμετοχής