19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, Αθήνα 19 – 21 Μαρτίου 2020

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, πρόκειται να λάβει χώρα στην Αθήνα, στον πολυχώρο “Αίγλη Ζαππείου” από 19 έως και 21 Μαρτίου 2020.

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

 

 

Πληροφορίες: www.hsvscongress2020.gr