15ο Συμπόσιο της ΕΔΙΠ, Αθήνα 16 Μαρτίου 2019

Σας ενημερώνουμε, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, ότι στο Συνεδριακό μας Κέντρο, Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι, Αθήνα, θα διεξαχθεί, όπως και την περυσινή χρονιά το 15ο Συμπόσιο της ΕΔΙΠ, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 με έναρξη στις 09:00.

Με εκτίμηση

Καθηγητής ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
Πρόεδρος της ΕΕΑΙ

Δρ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ
Γεν.Γραμματέας της ΕΕΑΙ

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2H0OhOU