15ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας, Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2018

15ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας στην Αθήνα, στο “Χωρέμειο Αμφιθέατρο”, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  στις 15 Δεκεμβρίου 2018.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου: FINAL PROGRAM 2018