14η Επιστημονική και Ετήσια Συνάντηση, Βιέννη 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2019

14η Επιστημονική και Ετήσια Συνάντηση, που θα διεξαχθεί στην Βιέννη από 25 ως 27 Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/309UHBv