12ο Πανελλήνιο Εταιρείας Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου, Βόλος 28 – 2 Μαρτίου 2019

Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι το
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου,
θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Xenia Volou, στο Βόλο.

Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2SojVYY