12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας: Διακομιδή Νεογνού, Ιωάννινα 8 Δεκεμβρίου 2018

12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας με θέμα: Διακομιδή Νεογνού, στα Ιωάννινα, στο Grand Serai στις 8 Δεκεμβρίου 2018.

Οργάνωση: Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2DqcMDl