11ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων, Ιωάννινα  31 – 1 Ιουνίου 2019

11ο Συμποσίο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων, που θα λάβει χώρα στις 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019, στο Ξενοδοχείο Epirus Palace, στα Ιωάννινα. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.)

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2UvllBT