11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Αθήνα 5 – 7 Δεκεμβρίου 2019

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη από 5 ως 7 Δεκεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/362umsd