11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας, Αθήνα 20 – 22 Φεβρουαρίου 2020

11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens από 20 ως 22 Φεβρουαρίου 2020.

Οργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2rO3i0O