11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Up to Date: Καρκίνος Πνεύμονα, Αθήνα  25 – 26 Απριλίου 2020

«11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Up To Date, Καρκίνος Πνεύμονα.Η εποχή της Εξατομικευμένης Θεραπείας» που θα διεξαχθεί στις 25 & 26 Απριλίου 2020, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza.

Οργάνωση: Ελληνική Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2NYEdJg