10ο Σεμινάριο BLSO, Τρίκαλα 14 Aπριλίου 2019

10ο Σεμινάριο BLSO, στα Τρίκαλα, στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη στις 14 Aπριλίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Oa3Y88